Witaj w witrynie podwórko talentów NIVEA!
Używamy narzędzi do analizy sposobu korzystania przez użytkowników z naszych stron internetowych w celu ich zoptymalizowania. W każdej chwili możesz nie wyrazić na to zgody, klikając tutaj.

Używamy narzędzi, by zapewnić Ci indywidualną informację produktową o przeznaczeniu marketingowym, również poza naszą stroną internetową. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę, klikając tutaj.
Zgadzam się Zmień ustawienia
Data publikcaji: 04.09.2017
Autor: Maria Porzucek-Miśkiewicz

Niewykorzystane możliwości – Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć

Na wstępie postawmy sobie pytanie, czy jednostka zdolna może mieć słabe oceny w szkole?
Pierwsza nasuwająca się myśl każe odpowiedzieć, że to sprzeczne z definicją zdolności, które rozumie się jako umiejętności radzenia sobie w sytuacji nowej, trudnej, właściwie każdej. Należy jednak pamiętać, że zdolności ogólne i kierunkowe wiążą się z potencjalnymi możliwościami, zatem mogą się przejawiać i rozwijać wtedy, gdy wystąpią korzystne ku temu warunki.

Warto zastanowić się, co przyczynia się do nieadekwatnych osiągnięć szkolnych uczniów zdolnych. Z całą pewnością będzie to grupa czynników środowiskowych od atmosfery domu rodzinnego począwszy po przebieg szkolnego nauczania i uczenia się. Przyjrzyjmy się wybranym powodom wyraźnej rozbieżności pomiędzy potencjalnymi możliwościami dziecka a osiągnięciami szkolnymi:
 • kwestia oceniania szkolnego – rodzi się pytanie, czy dzieci i młodzież są oceniane w szkole tylko i wyłącznie za własną pracę, aktywność i zaangażowanie, czy na wyniki rzutują także czynniki, które nie są związane z myśleniem takie, jak grzeczne zachowanie, podporządkowanie dyscyplinie czy umiejętność wpasowania się w oczekiwany przez nauczyciela algorytm,
 • brak możliwości wykazania się zdolnościami – niekiedy podczas pobytu w szkole dziecko nie ma sposobności do wykorzystania własnej wiedzy, w procesie kształcenia nie znajduje miejsca dla myślenia problemowego, twórczego, kreatywnego, nawet więcej – nie oczekuje się od niego oryginalności,
 • postawa wobec szkoły i nauki – duże znaczenie dla efektów kształcenia będzie miało nastawienie uczniów, bowiem zdecydowanie łatwiej wypełniać obowiązki szkolne dzieciom, które lubią się uczyć a do szkoły uczęszczają chętnie, niż osobom z negatywnym nastawieniem,
 • brak zainteresowania lekcją – jeśli podczas szkolnych zajęć nauczyciel nie zaciekawi swoich uczniów, istnieje niebezpieczeństwo, że ci będą zniechęceni, znudzeni, ich dociekliwość poznawcza będzie słabła, stracą motywację i chęci do pracy,
 • unikanie roli klasowego kujona – czasami zdarza się, że dzieci zdolne nie ujawniają swoich możliwości z obawy przed odrzuceniem ze strony rówieśników, nie przyznają się, że stać ich na znacznie więcej, a nawet celowo popełniają błędy, by przypodobać się koleżankom i kolegom z klasy.

Symptomy mogące świadczyć o występowaniu SNO:

 • Dysproporcja między ponadprzeciętnymi zdolnościami a wynikami w nauce
 • Brak zaangażowania w zadania mimo rozległej wiedzy popartej zainteresowaniami 
 • Bierność wobec szkolnych obowiązków, z brakiem nawyku uczenia się
 • Rozkojarzenie, trudności z koncentracją na lekcji
 • Obwinianie innych osób (nigdy siebie!) za niepowodzenia dydaktyczne
 • Silna potrzeba dominacji lub nieśmiałość

Uczniowie zdolni dotknięci Syndromem Nieadekwatnych Osiągnięć to ci, którzy aspirują na zwycięzców, a kończą jako przegrani. Dzieci bez sukcesów, z silną potrzebą rywalizacji, dominacji. Uchodzą za manipulantów, pewnych siebie, czasami okrutnych, innym razem biernych, biednych czy chorych. W zależności od tego, jaką rolę postanowią odegrać, bowiem doskonale wiedzą, jak to czynić. Do takiego stanu nierzadko doprowadzają sami dorośli, popełniając szereg błędów w wychowaniu małego dziecka. Trudności będą dotyczyły dzieci uzależnionych od podziwu i aplauzu, także tych, którym nigdy nie stawiano wymagań czy granic. Inna grupa dzieci wzrastając w atmosferze domu rodzinnego nieprzychylnego szkole i nauczycielom, przyjęła pewne nastawienia - starszego rodzeństwa, rodziców, babć, dziadków - jako własne. Mowa o sytuacji, kiedy to przedszkolaki, które nie miały jeszcze styczności z placówką szkolną już wiedzą, że szkoła jest nudna, uczy niepotrzebnych rzeczy a nauczyciele są źli.

Jak uchronić dzieci przed szkolnym niepowodzeniem? Od wczesnych lat stawiać wymagania adekwatne do możliwości, motywować do pracy intelektualnej, pomagać w rozwiązywaniu problemów. Niezwykle ważnym jest, by dzieciom uświadomić i ukazać wyraźny związek między włożonym wysiłkiem a efektami. Dla najmłodszych zbawienne będzie, gdy zostaną przez nas przygotowane na radzenie sobie z porażkami.
Tam gdzie symptomy Syndromu Braku Osiągnięć nie przybrały jeszcze na sile szukać wspólnych rozwiązań w gronie nauczycieli i rodziców. Jeśli natomiast objawy są na tyle niepokojące, że dla przykładu dziecko zagrożone jest drugorocznością zaleca się skorzystać ze specjalistycznej pomocy psychologicznej. Pocieszającym jest fakt, iż omawiany syndrom można odwrócić poprzez terapię, w myśl zasady: im wcześniej, tym lepiej.

 

Polecane

Czy płeć determinuje poziom i rodzaj zdolności? Czy są talenty dziewczęce i chłopięce?

Polecane

W ciągu ostatnich dwudziestu lat kunastokrotnie zwiększyła się częstotliwość diagnozowania u dzieci zaburzeń zachowania w tym zespołu nadpobudliwości z deficytem uwagi znanego powszechnie jako ADHD.

Polecane

Dziecięce pasje i talenty rozwijają się pod ogromnym wpływem dorosłych, szczególnie rola rodziców jest w tym zakresie nie do przecenienia.

Polecane

My, Polacy, niezwykle wysoko cenimy sobie rodzinę, a z licznych badań wynika, że zajmuje ona główne miejsce w naszych systemach wartości.

Obserwuj nas

     

Patronat Honorowy
Patronat Honorowy
Pytania

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące akcji Podwórka Talentów NIVEA lub samej marki, skontaktuj się z nami za pomocą formularza lub telefonicznie.