Witaj w witrynie podwórko talentów NIVEA!
Używamy narzędzi do analizy sposobu korzystania przez użytkowników z naszych stron internetowych w celu ich zoptymalizowania. W każdej chwili możesz nie wyrazić na to zgody, klikając tutaj.

Używamy narzędzi, by zapewnić Ci indywidualną informację produktową o przeznaczeniu marketingowym, również poza naszą stroną internetową. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę, klikając tutaj.
Zgadzam się Zmień ustawienia
Data publikcaji: 12.07.2017
Autor: Maria Porzucek-Miśkiewicz

Każdy z nas jest zdolny. O inteligencjach wielorakich

Dzieci ze względu na indywidualne różnice osiągają niejednolite rezultaty. Howard Gardner – Twórca Teorii Inteligencji Wielorakich – mówi o zbiorze zdolności, które posiadamy. Główne założenie tej teorii brzmi: „każdy człowiek posiada wszystkie rodzaje inteligencji”, choć rozwinięte są one w różnym stopniu.

Te zdolności, które u dziecka będą dominujące mogą pociągać za sobą wybór aktywności, zainteresowań, a nawet rzutować na edukacyjne i zawodowe wybory. Autor do inteligencji ogólnej dodaje osiem typów inteligencji, oto one:

Matematyczo-logiczna (matematyk, naukowiec, bankowiec, lekarz, inżynier) – osoba z dominującym tym rodzajem inteligencji myśli logicznie i kreatywnie oraz z chęcią podchodzi do rozwiązywania problemów. Dzieci z tej grupy dbają o szczegóły, porządek. Lubią analizować zadania, próbować różnych rozwiązań. Rozwój inteligencji matematyczno-logicznej odbywa się stosunkowo wcześnie, bo około pierwszego roku życia dziecka. Najpierw bada ono przedmioty, potem w wieku przedszkolnym je liczy, by wreszcie w szkole podejmować operacje logiczne, myśleć i działać na najwyższym poziomie. 

Językowa, werbalna, lingwistyczna (pisarz, dziennikarz, prawnik, nauczyciel, tłumacz, poeta)  – dziecko z wysoką inteligencją językową wyróżnia się wrażliwością na dźwięk, będzie jasno wyrażało własne myśli, łatwiej zapamięta i posłuży się językiem, o wiele szybciej niż rówieśnicy nauczy się języków obcych. Można ten typ inteligencji rozwijać u dzieci poprzez gry, zagadki, krzyżówki oraz przede wszystkim dzięki uruchamianiu wyobraźni – dla przykładu przy wymyślaniu bajek czy opowiadań.

Muzyczna, rytmiczna, słuchowa (muzyk, piosenkarz, aktor, kompozytor)  – dzieci z wysokim poziomem uzdolnień muzycznych charakteryzuje wrażliwość na rytmy, rozumienie i rozpoznawanie dźwięków, ekspresja muzyczna. Umieją śpiewać, tańczyć, odtwarzać dźwięki po jednokrotnym wysłuchaniu. Inteligencja muzyczna pojawia się najwcześniej u dzieci. Otaczają się one muzyką. Wskazane, by zapisać je na dodatkowe lekcje, zabierać na koncerty.

Wizualno-przestrzenna )malarz, architekt, przewodnik, projektant mody, rzeźbiarz, pilot, nawigator)  – dziecko zwraca uwagę na szczegóły, używa wyobraźni, jest kreatywne i twórcze. By wspierać u dziecka ten typ zdolności należy stwarzać jak najwięcej okazji do ekspresji plastycznej, układania klocków, analizowania mapy.

 

 

 

Ruchowa, kinestetyczna (tancerz, choreograf, fryzjer, sportowiec)  – dziecko jest zręczne, kontroluje własne ciało, zazwyczaj uwielbia sport i ruch, niesłusznie przypisuje się mu się kategorię nadpobudliwości ruchowej. Uczniowie z wysoką inteligencją kinestetyczną miewają trudności w szkole, bowiem nie potrafią posłusznie siedzieć w ławce podczas lekcji, co przez nauczyciela może zostać odebrane jako niezdyscyplinowanie. Zaleca się, by dzieciom gwarantować odpowiednią do potrzeb ilość ruchu.

Interpersonalna, społeczna (doradca, pielęgniarka, sprzedawca, terapeuta)  – gdy dziecko umiejętnie reaguje na nastroje, dostrzega pragnienia innych ludzi. Inteligencja ta skupia w sobie elementy wszystkich pozostałych. Opiera się na inteligencji emocjonalnej i niewątpliwie wymaga rzetelnego wglądu w siebie, we własne emocje. Dzieci rozwinięte w tym kierunku odznaczać się będą empatią, rozumieniem innych, będą potrafiły ich wysłuchać i doradzać. Przy wachlarzu ważnych i mocnych cech, takich jak asertywność, zdolności przywódcze mają szansę na odniesienie sukcesu. Od najmłodszych lat należy zachęcać dzieci do otwierania się na ludzi, stwarzać okazje do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i towarzyskim.

Intrapersonalna, intuicyjna (filozof, psychoterapeuta, teolog)  – dziecko odznacza się doskonałą znajomością siebie, własnych uczuć, wad, zalet i dążeń. Osoby o wysokich zdolnościach interpersonalnych znają swoje mocne strony i za nimi podążają we własnych działaniach, nierzadko zostając indywidualistami. Najskuteczniejszym sposobem na rozwój tego typu zdolności u dziecka jest obdarzenie go samodzielnością. 

Przyrodnicza, nazywana też środowiskową i naturalistyczną (ekolog, biolog, weterynarz)  – dziecko  przejawia zdolność do subtelnej interakcji z żyjącymi stworzeniami, doświadcza natury oraz wyraża wobec niej szacunek, dba o rośliny i zwierzęta. By wzmocnić w dziecku ten rodzaj inteligencji można kolekcjonować dary natury (muszle, kamienie, liście), zachęcić do własnych upraw, ze sporządzaniem notatek z hodowli.

Autor koncepcji zapowiedział, że będzie rozbudowywał koncepcję o kolejne rodzaje inteligencji. Pojawiła się inteligencja egzystencjalna oraz inteligencja moralno-etyczna. Kombinacja powyższych typów zdolności układa się w unikatowy zestaw charakterystyczny dla danego człowieka. Pamiętać należy, że te profile nie są statyczne, a zmieniają się podczas rozwoju człowieka. Co najważniejsze można je nieustannie doskonalić poprzez odpowiednie ćwiczenia.

 

 

Polecane

Czy płeć determinuje poziom i rodzaj zdolności? Czy są talenty dziewczęce i chłopięce?

Polecane

W ciągu ostatnich dwudziestu lat kunastokrotnie zwiększyła się częstotliwość diagnozowania u dzieci zaburzeń zachowania w tym zespołu nadpobudliwości z deficytem uwagi znanego powszechnie jako ADHD.

Polecane

Dziecięce pasje i talenty rozwijają się pod ogromnym wpływem dorosłych, szczególnie rola rodziców jest w tym zakresie nie do przecenienia.

Polecane

Na wstępie postawmy sobie pytanie, czy jednostka zdolna może mieć słabe oceny w szkole?