Witaj w witrynie Podwórko NIVEA!
Używamy narzędzi do analizy sposobu korzystania przez użytkowników z naszych stron internetowych w celu ich zoptymalizowania. W każdej chwili możesz nie wyrazić na to zgody, klikając tutaj.

Używamy narzędzi, by zapewnić Ci indywidualną informację produktową o przeznaczeniu marketingowym, również poza naszą stroną internetową. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę, klikając tutaj.
Zgadzam się Zmień ustawienia
Data publikcaji: 21.04.2021
Autor: Aleksandra Piotrowska

Rodzina – wspólnota przeżyć i działań

Na rozwój dziecka oddziałują różne środowiska – dom rodzinny, instytucje typu przedszkole czy szkoła, grupa rówieśnicza, ale rodzina zajmuje wśród nich wyjątkową pozycję. Powodów jest kilka.

Działa efekt pierwszeństwa połączony z efektem wyłączności: rodzina jest przecież pierwszym środowiskiem, w jakim znajduje się dziecko po narodzinach, mało to – najczęściej przez wiele miesięcy (albo i lat) jest niemal jedynym środowiskiem, z jakim dziecko się styka. A zatem wpływy rodziny to jak budowanie fundamentów powstającej konstrukcji, czyli ludzkiej psychiki. Dodajmy do tego czas trwania tych oddziaływań i wreszcie powód niebagatelny: zależność dziecka od rodziny i związki emocjonalne pomiędzy jej członkami. Osoby, które kochamy, są dla nas ważne i mają na nasz rozwój zdecydowanie największy wpływ.
 

Tworzenie więzi między dzieckiem a rodzicami zaczyna się na długo przed narodzinami. Rodzice obserwują zmiany zachodzące w organizmie kobiety, śledzą prenatalny rozwój dziecka (np. wyszukują w sieci zdjęcia czy filmiki pokazujące, jakie jest w danej chwili rozwoju), urządzają dla niego przestrzeń, ba – nawet planują jego przyszłość. Po narodzinach starają się zapewnić potomkowi jak najlepsze warunki rozwoju. Codzienne zajmowanie się dzieckiem, reagowanie na zgłaszane przez nie potrzeby, próby odczytania i zrozumienia wysyłanych przez dziecko sygnałów dają okazję do nieustannych interakcji, w których jedna strona zmienia i dostosowuje swoje zachowania do tego, co robi druga strona: dziecko wpatruje się w nadchodzącego rodzica, ten odpowiada na wydawane przez nie dźwięki, bierze je na ręce, przytula czy rozmawia ze starszym. Dziecko gromadzi doświadczenia wskazujące na to, że jest ważne, istotne dla swoich rodziców, a w ogóle to inni ludzie i kontakt z nimi to coś interesującego, miłego, pożądanego. Te pierwsze nastawienia i przekonania dziecka będą wpływać na jego postępowanie w przyszłości.

 

W miarę upływu czasu rodzice zaczną stawiać przed dzieckiem (nie zawsze świadomie) pewne zadania czy oczekiwania – np. że będzie potrafiło zrobić „pa, pa” wychodzącej z domu babci, włożyć mniejsze pudełko w większe, sprzątnąć swoje zabawki czy poradzić sobie z jazdą na rowerze. Reagują zachwytem na nowe umiejętności czy sukcesy dziecka, wzmacniając je i przyczyniając się do powiększania zasobu dziecięcych kompetencji i umiejętności. 
Jednocześnie dziecko cały czas bacznie obserwuje swoich rodziców (czy rodzeństwo) i stara się naśladować podejmowane przez nich czynności i sposoby reagowania. Takie naśladownictwo to jeden z najważniejszych sposobów transmisji wpływów wychowawczych, działający na terenie rodziny wyjątkowo silnie, bo nie dość, że wzory zachowań dziecko może obserwować wielokrotnie, przez długi czas, to jeszcze te zachowania demonstruje osoba kochana, od której dziecko doświadczyło wielu przyjemności, ważna dla dziecka. Podstawowym warunkiem realizowania takiego wpływu wychowawczego jest spędzanie czasu razem, podejmowanie wspólnych zabaw i różnego rodzaju aktywności, nie tylko zabawowych (wspólna wyprawa rowerowa, gra w piłkę, czytanie książki czy sprzątanie albo szykowanie kolacji). Wspólnota  działań bowiem buduje wspólnotę przeżyć, a te (szczególnie wzmacniane kontaktem fizycznym, dotknięciem czy przytuleniem) budują i umacniają więzi w rodzinie znacznie bardziej, niż rozprawianie o nich.

 

 

Polecane

Czy wiecie, że w trakcie rozwoju prenatalnego, dokonującego się jeszcze przed narodzeniem, ze wszystkich zmysłów najwcześniej zaczyna działać dotyk?

Polecane

Człowiek jest istotą społeczną i spędza życie przede wszystkim w sytuacjach społecznych, w których oprócz niego zaangażowane są inne osoby.

Polecane

Maleńkie dzieci są całkowicie zdane na łaskę tych, którzy je powołali na świat.

Polecane

W momencie przyjścia na świat dziecko to przede wszystkim istota biologiczna – energia organizmu noworodka kierowana jest głównie na to, aby wszystkie tkanki i narządy nauczyły się funkcjonować niezależnie od organizmu matki.